Ιστορικό

Οι ομάδες πίεσης προσθέτουν στη δημοκρατία

Οι ομάδες πίεσης προσθέτουν στη δημοκρατία

Για μερικούς, οι ομάδες πίεσης αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της δημοκρατίας. Σε άλλους, οι ομάδες πίεσης υπονομεύουν ολόκληρη την αρχή της δημοκρατίας. Η δημοκρατία είναι ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο οι αποφάσεις λαμβάνονται με αρχές προτεραιότητας με εκπροσώπους που εκλέγονται σε περιοδικές εκλογές όπου η πολιτική ισότητα και η πολιτική ελευθερία επιτρέπουν στον εκλογέα μια αποτελεσματική επιλογή μεταξύ ανταγωνιστικών υποψηφίων σε μυστική ψηφοφορία. Πώς συμμορφώνονται οι ομάδες πίεσης με αυτή την έννοια;

Στο πλουραλιστικό μοντέλο της δημοκρατίας, οι ομάδες πίεσης διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο. Τα πολιτικά κόμματα δεν μπορούν να παράσχουν επαρκή εκπροσώπηση για το πλήρες φάσμα διαφορετικών συμφερόντων και απόψεων σε μια σύγχρονη δημοκρατία, επειδή η βασική τους λειτουργία είναι να συγκεντρώσουν τα συμφέροντα σε μια συνεκτική πολιτική οντότητα ικανή να κυβερνήσει τη χώρα. Οι ομάδες πίεσης επιτρέπουν την ακρόαση συγκεκριμένων συμφερόντων και αιτιών και την άσκηση επιρροής στη λήψη αποφάσεων και στη λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, είναι ακριβώς η εκπροσώπηση ειδικών συμφερόντων και μεμονωμένων ζητημάτων που μπορεί να προκαλέσουν ανησυχίες, τόσο ως προς τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων όσο και ως προς την αδικαιολόγητη εξουσία και επιρροή που μπορούν να ασκήσουν τα συγκεκριμένα λόμπι.

Οι πλουραλιστές πιστεύουν ότι οι ομάδες πίεσης ξεπερνούν το δημοκρατικό έλλειμμα που συσσωρεύεται καθώς η πολιτική συμμετοχή των περισσότερων ανθρώπων είναι η ψηφοφορία ανά πενταετία, γεγονός που οδηγεί στο γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν ελάχιστη ή καθόλου επιρροή στις αποφάσεις που λαμβάνονται μεταξύ των εκλογών και οι μειονοτικές απόψεις δεν εκπροσωπούνται. Οι ομάδες πίεσης αυξάνουν τη συμμετοχή και την πρόσβαση στο πολιτικό σύστημα, ενισχύοντας έτσι την ποιότητα της δημοκρατίας. Συμπληρώνουν και συμπληρώνουν την εκλογική δημοκρατία με δύο βασικούς τρόπους: πρώτον, παρέχοντας έναν σημαντικό μηχανισμό με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να επηρεάσουν την κυβέρνηση μεταξύ των εκλογών. και δεύτερον, με τη δυνατότητα να σταθμίζονται και να υπολογίζονται οι γνωμοδοτήσεις.

Οι ομάδες πίεσης βελτιώνουν την ποιότητα της κυβέρνησης. Η διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες ομάδες είναι ο ορθολογικός τρόπος λήψης αποφάσεων σε μια ελεύθερη κοινωνία. Κάνει την κυβέρνηση πιο αποτελεσματική βελτιώνοντας την ποιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων - οι πληροφορίες και οι συμβουλές που παρέχονται από τις ομάδες βοηθούν στη βελτίωση της ποιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και νομοθεσίας.

Οι ομάδες πίεσης είναι προϊόν της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, που αποτελεί θεμελιώδη αρχή της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Οι ελεύθερα λειτουργικές ομάδες πίεσης είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία της φιλελεύθερης δημοκρατίας με τρεις βασικούς τρόπους: χρησιμεύουν ως ζωτικοί ενδιάμεσοι θεσμοί μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνίας. βοηθούν στη διασπορά της πολιτικής εξουσίας. και παρέχουν σημαντικά αντίβαρα για την εξισορρόπηση της συγκέντρωσης ισχύος.

Οι ομάδες πίεσης επιτρέπουν την εμφάνιση νέων θεμάτων και ζητημάτων στην πολιτική ατζέντα, διευκολύνοντας έτσι την κοινωνική πρόοδο και εμποδίζοντας την κοινωνική στασιμότητα. Για παράδειγμα, τα γυναικεία και περιβαλλοντολογικά κινήματα.

Οι ομάδες πίεσης αυξάνουν την κοινωνική συνοχή και την πολιτική σταθερότητα παρέχοντας μια πρίζα "βαλβίδας ασφαλείας" για ατομικές και συλλογικές διαμαρτυρίες και απαιτήσεις.

Οι ομάδες πίεσης βοηθούν την εποπτεία της κυβέρνησης, εκθέτοντας πληροφορίες που μάλλον θα κρατούν μυστικές, ενισχύοντας έτσι και συμπληρώνοντας την εργασία της αντιπολίτευσης μέσω των πολιτικών κομμάτων. Οι ομάδες πίεσης βελτιώνουν έτσι τη λογοδοσία των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στα εκλογικά όργανα.

Παρόλο που λίγοι άνθρωποι αρνούνται ότι οι ομάδες πίεσης παίζουν σημαντικό ρόλο στη βρετανική πολιτική, οι επικριτές ισχυρίζονται ότι ο ρόλος αυτός μπορεί να μην είναι αυτός που προτείνει το πλουραλιστικό μοντέλο.

Οι ομάδες πίεσης βελτιώνουν τη συμμετοχή, αλλά με άνισο τρόπο, επωφελούνται από την καλά οργανωμένη αλλά μειονεκτούν την ασθενώς οργανωμένη. Με αυτή την έννοια, εργάζονται κατά - και όχι υπέρ - του δημοσίου συμφέροντος.

Οι ομάδες πίεσης ενδέχεται να μην είναι αντιπροσωπευτικές των μελών τους. Οι αξιωματικοί τους δεν εκλέγονται συνήθως. Λίγες ομάδες διαθέτουν διαδικασίες διαβούλευσης με τα μέλη τους. Ως εκ τούτου, οι απόψεις που εκφράζονται από τους υπαλλήλους της ομάδας δεν επιτρέπεται να μοιράζονται τα μέλη της ομάδας.

Αν και οι απόψεις των ομάδων πίεσης μπορεί μερικές φορές να ληφθούν υπόψη, είναι πιθανό να αγνοηθούν εάν δεν επιβεβαιώσουν με την ιδεολογία ή την ατζέντα των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων.

Η δραστηριότητα της ομάδας πίεσης δίνει στους ανθρώπους την ελπίδα ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αυτή η ελπίδα είναι μια απόσπαση της προσοχής. Η κυρίαρχη τάξη θα προτιμούσε οι άνθρωποι να βάλουν τις ενέργειές τους σε δραστηριότητες πίεσης που δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τα θεμελιώδη στοιχεία του συστήματος παρά σε πολιτική δραστηριότητα, η οποία αμφισβητεί σοβαρά το δικαίωμα της ελίτ να κυβερνά.

Η ομαδική αντίθεση μπορεί να επιβραδύνει ή να εμποδίσει τις επιθυμητές αλλαγές, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική ακινητοποίηση.

Ο ισότιμος τρόπος με τον οποίο λειτουργούν ορισμένες ομάδες αυξάνει την κοινωνική δυσαρέσκεια και την πολιτική αστάθεια, εντείνοντας την αίσθηση της κοινωνικής απογοήτευσης και της αδικίας που αισθάνονται τα μειονεκτούμενα και αποκλεισμένα τμήματα του πληθυσμού.

Στο μυστικό πολιτικό σύστημα της Βρετανίας, οι ομάδες και τα κόμματα δεν είναι σε θέση να αντιδράσουν αποτελεσματικά στις κυβερνητικές πολιτικές, επειδή γενικά δεν διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες.

Οι διαδηλώσεις μεγάλης κλίμακας που συναντά κανείς από οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να οδηγήσουν σε δυσάρεστες συγκρούσεις χωρίς την αστυνομία, μερικές φορές να συμπεριλαμβάνουν μαχητές με δική τους ατζέντα. Αυτό το επίπεδο πολιτικής ανυπακοής δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στο σημερινό δημοκρατικό σύστημα.

Οι ομάδες πίεσης αποτελούν ουσιώδη διάσταση οποιασδήποτε δημοκρατίας, ωστόσο μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοκρατία, εάν οι τομεακές ομάδες υπονομεύσουν το δημόσιο συμφέρον ή εάν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν είναι διεφθαρμένες ή εκφοβιστικές.

Σχετικές αναρτήσεις

  • Οι ομάδες πίεσης προσθέτουν στη δημοκρατία

    Για μερικούς, οι ομάδες πίεσης αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της δημοκρατίας. Σε άλλους, οι ομάδες πίεσης υπονομεύουν ολόκληρη την αρχή της δημοκρατίας. Η δημοκρατία είναι ένα σύστημα ...

  • Ομάδες πίεσης στην Αμερική

    Εισαγωγή Οι ομάδες πίεσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αμερικανική πολιτική. Στην Αμερική, όπως και με άλλες δημοκρατίες, υπάρχουν και άλλοι θεσμοί, εκτός από τα πολιτικά κόμματα, να ...

  • Τύποι ομάδων πίεσης

    Ο αριθμός και οι τύποι ομάδων πίεσης στην Αμερική αυξήθηκαν ταχύτατα τα τελευταία χρόνια. Όλο και περισσότερες ομάδες πίεσης το έχουν βρει χρήσιμο να ...