Επιπροσθέτως

Οροι χρήσης

Οροι χρήσης

Εισαγωγή

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου. με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πλήρως. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο και συμφωνώντας με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, συναινείτε στη χρήση των cookies από τη Ιστοσελίδα Εκμάθησης Ιστορίας σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου του Ιστορικού Μάθησης

Άδεια χρήσης ιστοτόπου

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, ο Ιστορικός Εκπαιδευτικός Ιστότοπος ή / και οι δικαιοπάροχοί του είναι κύριοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπο και το υλικό στον ιστότοπο. Με την επιφύλαξη της παρακάτω άδειας χρήσης, διατηρούνται όλα αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να προβάλετε, να κάνετε λήψη μόνο για σκοπούς προσωρινής αποθήκευσης και να εκτυπώσετε σελίδες από τον ιστότοπο για δική σας προσωπική χρήση, υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται κατωτέρω και αλλού στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει να:

• Αναδημοσίευση υλικού από αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της αναδημοσίευσης σε άλλη ιστοσελίδα).
• να πωλούν, να ενοικιάζουν ή να χορηγούν δευτερεύουσες άδειες υλικού από την ιστοσελίδα.
• να παρουσιάσετε δημοσίως οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπο.
• αναπαραγωγή, αντιγραφή, αντιγραφή ή άλλως εκμετάλλευση υλικού σε αυτή την ιστοσελίδα για εμπορικούς σκοπούς.
• να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπο. ή
• να αναδιανείμετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο εκτός από το περιεχόμενο που είναι ειδικά και ρητά διαθέσιμο για αναδιανομή.

Αποδεκτή χρήση

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ιστότοπο ή να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του ιστότοπου. ή με οποιοδήποτε τρόπο που είναι παράνομη, παράνομη, δόλια ή επιβλαβή, ή σε σχέση με οποιονδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβές σκοπό ή δραστηριότητα.

Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου για την αντιγραφή, αποθήκευση, φιλοξενία, μετάδοση, αποστολή, χρήση, δημοσίευση ή διανομή οποιουδήποτε υλικού που αποτελείται (ή συνδέεται με) με οποιοδήποτε λογισμικό υποκλοπής spyware, υπολογιστή, δούρειους ίππους, σκουλήκι, καταγραφικό πληκτρολόγησης, rootkit κακόβουλο λογισμικό υπολογιστή.

Δεν πρέπει να πραγματοποιείτε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό αποξήρανσης, εξόρυξης δεδομένων, εξαγωγής δεδομένων και συλλογής δεδομένων) σε ή σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της ιστοσελίδας εκμάθησης ιστορίας.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για τη μετάδοση ή την αποστολή ανεπιθύμητων εμπορικών επικοινωνιών.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για σκοπούς που σχετίζονται με την εμπορία χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Ιστοσελίδας Εκμάθησης Ιστορίας.

Περιορισμένη πρόσβαση

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές αυτού του ιστότοπου είναι περιορισμένη. Η Ιστοσελίδα Learning Site διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε περιοχές αυτού του ιστότοπου ή και ολόκληρου αυτού του ιστότοπου στη διακριτική ευχέρεια της Ιστορίας.

Εάν η Ιστοσελίδα Εκμάθησης Ιστορίας σάς παρέχει ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να έχετε πρόσβαση σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης αυτού του ιστότοπου ή άλλου περιεχομένου ή υπηρεσιών, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης διατηρούνται εμπιστευτικά.

Η Ιστοσελίδα Εκμάθησης Ιστορίας μπορεί να απενεργοποιήσει την ταυτότητα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Ιστορίας της Ιστορίας χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση.

Περιεχόμενο χρήστη

Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, το "περιεχόμενο του χρήστη" σας σημαίνει υλικό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένου, εικόνων, ηχητικού υλικού, βίντεο και οπτικοακουστικού υλικού) που υποβάλετε σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό.

Παρέχετε στην Ιστοσελίδα Εκπαίδευσης Ιστορίας μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, απαλλαγμένη από αδειοδοτήσεις άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του περιεχομένου του χρήστη σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο. Παρέχετε επίσης στην Ιστοσελίδα Εκμάθησης Ιστορίας το δικαίωμα να απαλλάσσετε τα δικαιώματα αυτά από το δικαίωμα και να ασκήσετε αγωγή για παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων.

Το περιεχόμενο των χρηστών σας δεν πρέπει να είναι παράνομο ή παράνομο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων και δεν πρέπει να είναι ικανό να προκαλέσει ένδικα μέσα είτε εναντίον σας είτε του The Learning Learning Site ή ενός τρίτου (σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο ).

Δεν πρέπει να υποβάλλετε κάποιο περιεχόμενο χρήστη στον ιστότοπο που αποτελεί ή ήταν ποτέ αντικείμενο απειλουμένων ή πραγματικών νομικών διαδικασιών ή άλλης παρόμοιας καταγγελίας.

Η Ιστοσελίδα Learning Site διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό έχει υποβληθεί σε αυτόν τον ιστότοπο ή να αποθηκευτεί στους διακομιστές του ιστορικού εκπαιδευτικού ιστότοπου ή να φιλοξενηθεί ή να δημοσιευτεί σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ανεξάρτητα από τα Δικαιώματα του Δικτυακού Τόπου Εκμάθησης Ιστορίας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο των χρηστών, ο Ιστορικός Χώρος Εκμάθησης δεν δεσμεύεται να παρακολουθεί την υποβολή τέτοιου περιεχομένου ή τη δημοσίευση αυτού του περιεχομένου στον ιστότοπο.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμία παρατήρηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Η Ιστοσελίδα Εκπαίδευσης Ιστορίας δεν προβάλλει δηλώσεις ή εγγυήσεις σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες και τα υλικά που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Με την επιφύλαξη της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου, ο Ιστορικός Εκπαιδευτικός Χώρος δεν εγγυάται ότι:

- αυτός ο δικτυακός τόπος θα είναι διαρκώς διαθέσιμος ή διαθέσιμος καθόλου, ή
- οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι πλήρεις, αληθείς, ακριβείς ή μη παραπλανητικές.

Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελεί, ή πρόκειται να αποτελέσει, συμβουλές οποιουδήποτε είδους. Αν χρειάζεστε συμβουλές σχετικά με οποιοδήποτε νομικό θέμα, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία.

Περιορισμοί ευθύνης

Ο Ιστορικός Εκπαιδευτικός Χώρος δεν θα είναι υπεύθυνος για εσάς (είτε βάσει του νόμου επικοινωνίας, του νόμου των αδικοπραξιών ή άλλως) σε σχέση με το περιεχόμενο, τη χρήση ή σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο:

- στον βαθμό που ο ιστότοπος παρέχεται δωρεάν, για οποιαδήποτε άμεση απώλεια.
- για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική ή επακόλουθη ζημία. ή
- για τυχόν απώλειες επιχειρήσεων, απώλεια εσόδων, εισοδήματος, κερδών ή αναμενόμενης εξοικονόμησης, απώλειας συμβάσεων ή επιχειρηματικών σχέσεων, απώλειας φήμης ή υπεραξίας ή απώλειας ή διαφθοράς πληροφοριών ή δεδομένων.

Αυτοί οι περιορισμοί ευθύνης ισχύουν ακόμη και αν ο Ιστοχώρος Εκμάθησης Ιστορίας έχει ειδοποιηθεί ρητά για πιθανή απώλεια.

Εξαιρέσεις

Τίποτα σε αυτήν την απαλλαγή από την ευθύνη για τον ιστότοπο δεν θα αποκλείει ή περιορίζει οποιαδήποτε εγγύηση που υπονοεί ο νόμος ότι θα ήταν παράνομο να αποκλειστεί ή να περιοριστεί. και τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών δεν θα αποκλείσει ή θα περιορίσει την ευθύνη της Ιστοσελίδας Learning Site για οποιαδήποτε:

- θάνατος ή σωματική βλάβη που προκαλείται από την αμέλεια της Ιστορίας της Ιστορίας Εκμάθησης.
- απάτη ή ψευδής παραπλανητική εκδήλωση εκ μέρους της Ιστοσελίδας Μάθησης. ή
- θέμα που θα ήταν παράνομο ή παράνομο για τον ιστοχώρο Learning Site να αποκλείσει ή να περιορίσει ή να επιχειρήσει ή να ζητήσει να αποκλείσει ή να περιορίσει την ευθύνη του.

Εύλογο

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα απαλλαγή από ευθύνη του ιστότοπου είναι εύλογες.

Εάν δεν νομίζετε ότι είναι λογικές, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Άλλα μέρη

Αποδέχεστε ότι, ως οντότητα περιορισμένης ευθύνης, ο ιστορικός ιστότοπος μάθησης έχει συμφέρον να περιορίσει την προσωπική ευθύνη των αξιωματικών και των υπαλλήλων του. Συμφωνείτε ότι δεν θα προσφύγετε προσωπικά εναντίον των αξιωματικών ή των υπαλλήλων της Ιστορίας της Εκμάθησης για τυχόν απώλειες που υποφέρετε σε σχέση με την ιστοσελίδα.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, συμφωνείτε ότι οι περιορισμοί των εγγυήσεων και της ευθύνης που καθορίζονται στην παρούσα απαλλαγή από την ευθύνη του ιστοτόπου θα προστατεύσουν τους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τις θυγατρικές, τους διαδόχους, τους εκχωρητές και τους υπεργολάβους της Ιστορίας, .

Μη εφαρμόσιμες διατάξεις

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας απαλλαγής από ευθύνη του ιστότοπου είναι ή είναι βέβαιο ότι δεν είναι εκτελεστή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, αυτό δεν θα επηρεάσει την εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων της παρούσας απαλλαγής από ευθύνη του ιστότοπου.

Αποζημίωση

Με την παρούσα αποζημιώνετε τον Ιστορικό Εκπαιδευτικό Ιστό και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να διατηρήσετε την Ιστοσελίδα Εκμάθησης Ιστορίας αποζημίωση έναντι οποιωνδήποτε ζημιών, ζημιών, εξόδων, υποχρεώσεων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νομικών εξόδων και των ποσών που καταβάλλει η Ιστοσελίδα Εκμάθησης Ιστορίας σε τρίτο αξίωση ή διαφωνία σχετικά με τις συμβουλές των νομικών συμβούλων της Ιστοσελίδας Μάθησης Ιστορίας) που υπέστη ή υποστεί ο Ιστοχώρος Εκμάθησης Ιστορίας, οι οποίοι προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Παραβιάσεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων

Με την επιφύλαξη του Άρθρου Ιστορίας για την Εκμάθηση Ιστορίας άλλων δικαιωμάτων σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, αν παραβιάζετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ο Ιστοχώρος Εκμάθησης Ιστορίας μπορεί να προβεί σε τέτοιες ενέργειες όπως η Ιστοσελίδα Εκμάθησης Ιστορίας κρίνει κατάλληλο να αντιμετωπίσει την παραβίαση, την πρόσβαση στον ιστότοπο, την απαγόρευσή σας από την πρόσβαση στον ιστότοπο, τον αποκλεισμό υπολογιστών που χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP σας από την πρόσβαση στον ιστότοπο, επικοινωνώντας με τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου σας για να ζητήσετε να αποκλείσετε την πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή / και να προσφύγετε εναντίον σας.

Παραλλαγή

Η Ιστοσελίδα Learning Site μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό. Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστότοπου από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων σε αυτόν τον ιστότοπο. Ελέγξτε τη σελίδα αυτή τακτικά για να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με την τρέχουσα έκδοση.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ιστοσελίδα Εκμάθησης Ιστορίας μπορεί να μεταβιβάσει, να υποβιβάσει ή να ασχοληθεί με τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις της Ιστορίας της Εκμάθησης Ιστορίας με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, χωρίς να σας ειδοποιήσει ή να σας παράσχει τη συγκατάθεσή σας.

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά, η υπεργολαβία ή η διαφορετική μεταχείριση των δικαιωμάτων και / ή των υποχρεώσεών σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Διαχωρισμός

Εάν μια διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθορίζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ότι είναι παράνομη ή / και μη εκτελεστή, οι λοιπές διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν. Εάν οποιαδήποτε παράνομη ή / και μη εκτελεστή διάταξη θα ήταν νόμιμη ή εκτελεστή εάν ένα μέρος της διαγράφηκε, το μέρος αυτό θα θεωρείται ότι διαγράφεται και η υπόλοιπη διάταξη θα συνεχίσει να ισχύει.

Πλήρης συμφωνία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και του The Learning Learning Site σχετικά με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου.